Værd at vide | Skallerup Seaside Resort A/S
Skallerup set fra oven

Værd at vide

Om Skallerup Seaside Resort

Ejerforhold

Skallerup Seaside Resort A/S er et non-profit foretagende.

I 1977 donerede hovedparten af aktionærerne deres aktier til Skallerup-Fondet, og Skallerup Seaside Resort A/S fungerer som driftsselskab for fondet.
Skallerup-Fondet anvender primært overskuddet til fornyelse og forbedring af feriecentret – jf. vedtægterne.

Der udstedes ikke nye aktier og eksisterende aktier skal forblive i fondet.


Forretningside

Det er Skallerup Seaside Resorts mål at bevare og udbygge sin status og sit særpræg, som det mest attraktive feriecenter for børnefamilier, med fokus på at give gæsterne en kvalitetsferie til en rimelig pris kombineret med et bredt udbud af aktiviteter og faciliteter.

Indtjeningen skal være af en sådan størrelse, at egenkapitalen holdes intakt samtidig med, at indtjeningen kan sikre en tidssvarende vedligeholdelse, renovering og udbygning af faciliteterne.


Vores 10 Værdier

• HJÆLP gæster og kolleger
• FOKUS på gæsten
• tænk POSITIVT
• tag ANSVAR
• hold ORDEN og rent
• byd VELKOMMEN også med kropssproget
• vær KVALITETSBEVIDST
• RESPEKT for gæster, kolleger og andre afdelinger
• SAMARBEJDE på tværs af afdelinger
• vær LOYAL overfor kolleger, også i andre afdelinger, og overfor Skallerup Seaside Resort

Ledelse

Direktør Niels Bro
Tlf. dir. +45 9924 8366

Salg- og marketingchef Mette G. Clausen
Tlf. dir. +45 9924 8490

Økonomichef Jens Houen Sørensen
Tlf. dir. +45 9924 8369

Teknisk chef Henrik Nielsen
Tlf. dir. +45 9924 8370

Servicechef Johan H. Pedersen
Tlf. dir. +45 9924 8319

Aktivitetschef Sophie Stenild
Tlf. dir. +45 2160 3330


Bestyrelsen

Formand:
Christian Jensen

Næstformand:
Kai Max-Jakobsen

Medlemmer:
Else Købstrup
Ane T. O. Lyngø
Morten Strange
Søren Kragelund
Vibeke Haaning

Skallerup Seaside Resorts energi politik

Miljø og klimapolitik

Det er vigtigt for os som et feriecenter, der i den grad lever på og af naturens præmisser, at vi ikke efterlader nogen miljøgæld til de kommende generationer. Og i en situation med truende klimaforandringer ønsker vi at gå foran ved at give vore gæster et klima- og miljøvenligt feriealternativ - uden at give køb på komfort og oplevelsesmuligheder.


Skallerup Seaside Resort er først i Danmark med CO2 neutrale ferieophold!

Når du bor i Skallerup Seaside Resort, belaster du sandsynligvis miljøet mindre end derhjemme – også selv om du bruger spabad i feriehuset, bruger timer i de varme romerske bade og i det hele taget nyder vores mange faciliteter.

Hvorfor?
Fordi feriecentret så vidt muligt bruger CO2-neutral og vedvarende energi.
Her er nogle eksempler på, hvorfor en ferie i Skallerup Seaside Resort er en ferie med god miljø-samvittighed.

JORDVARME: Alle 142 spahuse er udstyret med jordvarmeanlæg, som leverer al varme til radiatorer og varmt vand. Jordvarme er en miljøvenlig, vedvarende energikilde. Via slanger i jorden omkring husene opsamles undergrundens naturlige varmeenergi og opkoncentreres til varmt brugsvand og radiatorvand.

SOLVARME: På centerbygningen er der installeret et solfangeranlæg på 488 m2 – omtrent svarende til boligarealet i fire parcelhuse. I sommerhalvåret leverer anlægget rigeligt med varmeenergi til centerbygningen - inkl. opvarmning af vandet i badeland, svømmehal og ROMULUS – i alt knap en million liter badevand. Selv på en råkold vinterdag kan solvarmeanlægget levere en vandtemperatur på 40-50 grader.

CO2-NEUTRALT PILLEFYR: Et stokerfyr i kælderen under centerbygningen kører, når solfangeranlægget ikke kan følge med – selvfølgelig særligt i vinterhalvåret. Vi anvender energipil, som er et CO2-neutralt, miljøvenligt brændsel i modsætning til olie, som er et fossilt brændsel. Ved at fyre med energipil undgår Skallerup Seaside Resort afbrænding af 450.000 liter olie.

EL- OG ENERGIBESPARELSE: Skallerup Seaside Resort har indgået en aftale med Energistyrelsen om at nedsætte elforbruget år for år. Når et elektrisk apparat skal skiftes ud, vælges der en energibesparende model. Desuden bruges så vidt muligt sparepærer og alternative løsninger, som forebygger energispild.

FREMTIDSVISION: Skallerup Seaside Resort har et stort ønske om etablering af en vindmølle. Og det er svært at forestille sig argumenter mod at udnytte vindenergien i det åbne nordjyske landskab. Det vil da også være helt i overensstemmelse med de politiske udsagn om behov for mere vedvarende energi og nedbringelse af CO2 udslip.